اشتراک دوره ای گل

اشتراک دوره ای گل

با خرید اشتراک دوره‌ای گل، صبح به صبح در منزل یا محل کارتان گل های تازه دریافت کنید.


گروه برنزی (شامل ۴ گل زیر)


میخک

دسته گل میخک

آلسترومریا

Alstromeria-flower

داوودی

گل داوودی

ژربرا

دسته گل ژربرا

این گروه شامل گل‌های زیر است:

۱- ژربرا (۲۰ شاخه گل)

۲- میخک (۳۰ گل)

۳- آلسترومریا (۲۰ شاخه گل)

۴- داوودی (۳۰ گل)

 

 • اشتراک یک ماهه (۴ دسته گل): ۲۸۰ هزار تومان، یعنی هر دسته گل ۷۰ هزار تومان
 • اشتراک سه ماهه (۱۲ دسته گل): ۶۰۰ هزار تومان، یعنی هر دسته گل ۵۰ هزار تومان
 • اشتراک شش ماهه (۲۴ دسته گل): ۹۶۰ هزار تومان، یعنی هر دسته گل ۴۰ هزار تومان

 

هر هفته یک دسته گل به آدرس شما به صورت رایگان ارسال می‌گردد.

برای ثبت اشتراکتون کافیه از قسمت زیر اشتراک مورد نظرتون رو خریداری کنید یا با شماره های درج شده در پایین سایت تماس بگیرید.

اشتراک یک ماهه (گروه ۱)۲۸۰ هزار تومان

خرید
 • اشتراک برای ۱ ماه
 • ارسال هر هفته
 • ارسال رایگان

اشتراک شش ماهه (گروه ۱)۹۶۰ هزار تومان

خرید
 • اشتراک برای ۶ ماه
 • ارسال هر هفته
 • ارسال رایگان

گروه طلایی (شامل ۴ گل زیر)


آلسترومریا

دسته گل آلسترومریا

میخک

دسته گل میخک

رز

دسته گل رز

لیلیوم

دسته گل لیلیوم

این گروه شامل گل‌های زیر است:

۱- میخک (۳۰ گل)

۲- لیلیوم (۱۰-۱۵ گل)

۳- آلسترومریا (۲۰ شاخه گل)

۴- رز (۱۰ شاخه گل)

 

 • اشتراک یک ماهه (۴ دسته گل): ۳۲۰ هزار تومان، یعنی هر دسته گل ۸۰ هزار تومان
 • اشتراک سه ماهه (۱۲ دسته گل): ۸۴۰ هزار تومان، یعنی هر دسته گل ۷۰ هزار تومان
 • اشتراک شش ماهه (۲۴ دسته گل): ۱۴۴۰ هزار تومان، یعنی هر دسته گل ۶۰ هزار تومان

 

هر هفته یک دسته گل به آدرس شما ارسال به صورت رایگان می‌گردد.

برای ثبت اشتراکتون کافیه از قسمت زیر اشتراک مورد نظرتون رو خریداری کنید یا با شماره های درج شده در پایین سایت تماس بگیرید.

اشتراک یک ماهه (گروه ۲)۳۲۰ هزار تومان

خرید
 • اشتراک برای ۱ ماه
 • ارسال هر هفته
 • ارسال رایگان 

اشتراک شش ماهه (گروه ۲)۱۴۴۰ هزار تومان

خرید
 • اشتراک برای ۶ ماه
 • ارسال هر هفته
 • ارسال رایگان

گروه الماسی (شامل ۴ گل زیر)


مریم

آنتوریوم

دسته گل آنتوریوم

رز

دسته گل رز

اورینتال

این گروه شامل گل‌های زیر است:

۱- آنتوریوم (۱۰شاخه گل)

۲- اورینتال (۱۰-۱۵ شاخه گل)

۳- رز  (۱۰ شاخه گل)

۴- مریم (۱۲ شاخه گل)

 

 • اشتراک یک ماهه (۴ دسته گل): ۴۰۰ هزار تومان، یعنی هر دسته گل ۱۰۰ هزار تومان
 • اشتراک سه ماهه (۱۲ دسته گل): ۱۰۸۰ هزار تومان، یعنی هر دسته گل ۹۰ هزار تومان
 • اشتراک شش ماهه (۲۴ دسته گل): ۱۹۲۰ هزار تومان، یعنی هر دسته گل ۸۰ هزار تومان

 

هر هفته یک دسته گل به آدرس شما به صورت رایگان ارسال می‌گردد.

برای ثبت اشتراکتون کافیه از قسمت زیر اشتراک مورد نظرتون رو خریداری کنید یا با شماره های درج شده در پایین سایت تماس بگیرید.

اشتراک یک ماهه (گروه ۳)۴۰۰ هزار تومان

خرید
 • اشتراک برای ۱ ماه
 • ارسال هر هفته
 • ارسال رایگان

اشتراک شش ماهه (گروه ۳)۱۹۲۰ هزار تومان

خرید
 • اشتراک برای ۶ ماه
 • ارسال هر هفته
 • ارسال رایگان
WhatsApp chat