تگ - چطور یک کسب و کار موفق داشته باشیم

کسب و کار شخصی

راه اندازی کسب و کار شخصی با بودجه دانشجویی

قصد داریم درباره ایده های راه اندازی کسب و کار شخصی برای دانشجویان کشورمان که اغلب بیکار هم هستند حرف بزنیم. بر مبنای آمارهای مرکز آمار ایران، جمعیت شاغل کشور از زمستان ۹۶ به زمستان ۹۷ به اندازه ۳۰۲ هزار نفر زیاد شده است. همینطور جمعیت بیکار ایران هم [...]

کسب و کار موفق

۲۰ اصل اساسی برای داشتن یک کسب و کار موفق ( بخش اول )

داشتن کسب و کار موفق هیچ دور از ذهن نیست اما چطور می‌توانیم یک کسب و کار موفق داشته باشیم؟ هیچ فکر کرده اید که علاقه چه نقشی در داشتن کسب و کار شما بازی می‌کند؟ چند نمونه کسب و کار موفق در ایران می‌شناسید که به مفهوم پرسونا [...]

WhatsApp chat