تگ - ایجاد کسب و کار شخصی

کسب و کار شخصی

راه اندازی کسب و کار شخصی با بودجه دانشجویی

قصد داریم درباره ایده های راه اندازی کسب و کار شخصی برای دانشجویان کشورمان که اغلب بیکار هم هستند حرف بزنیم. بر مبنای آمارهای مرکز آمار ایران، جمعیت شاغل کشور از زمستان ۹۶ به زمستان ۹۷ به اندازه ۳۰۲ هزار نفر زیاد شده است. همینطور جمعیت بیکار ایران هم [...]

WhatsApp chat