تگ - آداب عیادت بیمار

گل عبادت بیمار

برای عیادت بیمار چه گلی ببریم؟

همیشه به افرادی که دوستشان داریم می‌گوییم «مثل گل باشی اما عمرت مثل گل نباشه» اما اگر آنها بیمار باشند و بخواهید برای عیادت بیمار بروید چه؟ وقتی حرف از عیادت بیمار وسط می‌آید شما یاد چه چیزهایی می‌افتید ؟ چقدر عزیزان و دوستانم را دوست دارم؟ آداب عیادت بیمار چه ها [...]

WhatsApp chat